HOMEPaslaugosMusu partneriaiApie musProjektai
 

UAB “NODUS” „Partnerių tarptautinėms MTEP iniciatyvoms ekologiškų statinių šildymo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“.

Projektas dalinai remiamas iš Regioninės plėtros fondo ir iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos : http://www.esinvesticijos.lt/lt/